نورپردازی ساختمان و نما

نمونه کار ها

نمونه کار نورپردازی نمای ساختمان

در زندگی مدرن امروزی نور تنها وسیله ای در خدمت ساخت اجسام و اشیاء پیرامون ما نیست

بلکه عاملی استکه بهره گیری درست و عالمانه از آن می تواند تاثیر سازنده ای در روح و روان، شادابی،

موفقیت و افزایش سطح بهره وری انسان در محیط و زندگی داشته باشد و درست به همین دلیل است

که امروزه علم و هنر نورپردازی به یکی از رشته های بسیار مهم در جهان تبدیل شده و سرمایه گذاری

های هنگفتی هم در زمینه تولید انواع و اقسام وسایل و تجهیزات نورپردازی درکشورهای پیشرفته

صنعتی صورت گرفته است. امروزه المپهایکم مصرف باحرارت تولیدی بسیا رکم، جایگزین اصلی تمام

المپهای موجود دیگر می باشند و روز به روز با توجه به اهمیت صرفه جویی انرژی، شاهد حضور بیشتر

این تکنولوژی هستیم. نور عنصری استکه بواسطه آن دیدن اشیاء ممکن می شود. نور می تواند ریتم

خالقانه ای به یك فضای داخلی ببخشد. بدون نورنه فرم را احساس می توانکرد، نه رنگ را و نه بافت

را. نورپردازی در یك فضای داخلی پیامدهای مهمی در بردارد. چه بسا نورپردازی مناسب یك فضا آن

فضا را خوشایند و چشم نوازکند. نورپردازی درکنار ابعاد زیبا شناختی، بعد عملکردی هم دارد. نور

مناسب در طول شب در یك فضای داخلی می تواند حس محدود بودن یا ابهام و هراس را بر طرفکند.

نور مناسب یك اتاق حتی می تواند چهره آدمی را گرم و صمیمی کند.

 

تفاوت نورپردازی و روشنایی

روشنایی و نورپردازی دو جنبه‌ی بسیار مهم علم نور هستند که تاثیر بسیاری در مطلوبیت روشنایی جنبه مهندسی علم نور است و با وجود شباهت‌های بنیادین، تفاوت نورپردازی و روشنایی غیر قابل چشم پوشی است. اصولاً روشنایی در جایی بکار می رود که استاندارد های اولیه برای دیدن و برخورد نکردن با اجسام مد نظر است.برای رسیدن به این هدف جایابی چراغ‌ها با محاسبات مشخص می‌گردند و سایه‌ها تا حد قابل قبولی کنترل می‌شوند. به‌عنوان مثال جاده‌ها نیازمند روشنایی خاصی هستندهمچنین در یک دفتر کار برای به‌دست آمدن حداکثر بازدهی بایستی درخشندگی به میزان مشخصی محدود شود تا خیرگی برای کارکنان به‌وجود نیاید.

کلیه نیازهای روشنایی به پارامترهایی برمی‌گردد که عموماً توسط استاندارد های مختلف اندازه‌گیری و مشخص گردیده‌اند. توان مصرفی و سایر پارامترهای الکتریکی نظیر ضریب توان، بازدهی و درجه حفاظت (IP) نیز عموماً جزو حیطه روشنایی، قرار می‌گیرند.

نورپردازی جنبه هنر و معماری نور می‌باشد. نورپردازی زمانی معنا دارد که از لحاظ روشنایی، حداقل‌ها رعایت شده و طراح قصد برجسته نمودن بخشی از صحنه را دارد. اینجاست که اکثر پارامترهای به‌کار رفته در این مبحث جنبه کیفی و زیبایی شناختی دارند.

 

 

familiarity-lighting-methods-and-styles-in-facade-lighting
به مشاوره نیاز دارید؟ تماس بگیرید!